Congres WZW
Bereidheid om samen te werken aan innovatie op de arbeidsmarkt

Congres WZW: Bereidheid om samen te werken aan innovatie op de arbeidsmarkt

“De dag vloog voorbij”, “veel opgestoken”, en “ontzettend inspirerend en leuk”: Het WZW jaarcongres viel in goede smaak bij de ruim honderd aanwezigen. Het was een dag die in het teken stond van innovatie op de arbeidsmarkt, met veel interactie, boeiende lezingen en praktische workshops. “Gezien de vele positieve en enthousiaste reacties en het resultaat waar we met elkaar mee verder kunnen, mogen we spreken van een zeer geslaagde dag”, aldus programmamanager Nicolette Horn.

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn momenteel. Bezuinigingen, overheveling van zorgtaken van overheid naar gemeentes, wetswijzigingen, inmenging van private partijen, zelfstandig ondernemerschap van zorgprofessionals. Hoe kun je daar nu als zorg- en welzijnsorganisatie het beste op inspelen? Innovatief en sociaal (werk)ondernemerschap kan daar een antwoord op bieden, was de conclusie op het congres.

 

Video Congres

 

 

Mentimeter

Dagvoorzitter Richard Engelfriet trok de deelnemers direct in het onderwerp innovatie door een realtime enquête.FMH_0231 Hij vroeg de aanwezigen via een online Mentimeter hoe innovatief zij zichzelf vonden en voor welk probleem zij in hun werk een innovatieve oplossing zoeken. Dat was bijvoorbeeld hoe de kwetsbare medewerker perspectief geboden kan worden. En, hoe laat je bureaucratie los en ga je samenwerken? Hoe maak je mensen pro-actief in hun loopbaan en Hoe verbind je beroepsopleidingen aan een veranderende wereld? Daar kwam later op de ochtend discussie over los en bleek er veel animo om actief met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

 

 

Nieuwe vormen van organiseren

FMH_0073Lenette Schuijt, schrijver van het boek “Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit”, was uitgenodigd om lezing te geven over innovatie. Zij ging onder andere in op nieuwe vormen van organiseren en samenwerken en wat dat vraagt van HRM-professionals en bestuurders. Per sms konden deelnemers vragen aan haar stellen. “Ben ik innovatief als ik opstap?” vroeg iemand. “Nee, niet per se”, was haar antwoord. “Ik wil jullie niet weg hebben. Maar het is wel goed dat jullie gaan denken in termen van je toegevoegde waarde.”

 

Mensgerichte toekomstbenadering

In een duo-presentatie hielden Jaap Jongejan (directeur SBI) en Annet de Lange (Lector HRM aan de HAN) vervolgens een pleidooi voor de mensgerichte toekomstbenadering, waarbij de kwetsbaarheid van de mens centraal staat. Niets doen, is geen optie. Dat deze benadering werkt, bleek wel uit de voorbeelden uit de praktijk die daarna gegeven werden. Zo is een consortium van organisaties vergevorderd in het oprichten van een FMH_0164arbeidspool voor boventallige medewerkers in de Jeugdzorg, vertelde Annet van Zon, voorzitter van WZW en bestuurder van Lindenhout. In het Transitiebedrijf van WZW wordt boventalligheid bij de ledenorganisaties al samen opgepakt, zei Pascalle Neijenhuis, programmamanager WZW. Sociaal ondernemer Theo Duiker is daarnaast succesvol door met zijn sociale ondernemingen als In de Weerd. Hij vertelde dat in dit concept mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van loonwaarde en zelfstandigheid.

 

 

 

 

And the winner is…

Na de workshoprondes in de middag eindigde het officiële programma met de bekendmaking van de winnende businesscase uit de Masterclass GAM. Bijna veertig HR-professionals van ledenorganisaties, bestuurders, overheid en onderwijs gingen afgelopen zomer in zeven teams aan de slag om een stevige businesscase neer te zetten, waarbij de waarden van het Gelders Arbeidsmarkt Model de uitgangspunten waren. Eén van de masters en tevens jurylid, Ruud Muffels lichtte het juryrapport toe. “De jury was unaniem over de nummer 1: team Go!. Deze businesscase ‘Closing MEHL9655the value chain’ is innovatief en bevat een uitbreiding van het GAM-model met het klanthouderschap. Met dat aanvullende element krijgt het de prijs die het verdient.”